Giới thiệu Trung tâm Hour Of Code Việt Nam

Hour Of Code | Địa chỉ học tin học tốt nhất cho trẻ em
Trung tâm Lập trình cho Trẻ em - Hour Of Code Việt Nam được ra đời với mục địch chia sẻ những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 cho học sinh ở độ tuổi sớm nhất có thể, để các em vừa thạo công cụ, vừa rèn luyện năng lực tư duy, và có cảm nhận về việc tạo ra một sản phẩm có người dùng thật sự. Từ những hoạt động học tại Trung tâm Hour Of Code sẽ giúp các em tự định hướng và tìm ra sở trường của mình, ...
Read More