Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Lập trình Scratch

Lập trình scratch là một công cụ lập trình phổ thông dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi từ 7 – 13 tuổi được

Read More »

Graphic Design

Thiết kế đồ họa là lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, kích thích sản sinh những ý tưởng tuyệt vời. Với thiết kế đồ

Read More »

Lập trình Appinventor

Các thiết bị di động, đặc biệt là điện thoại ngày càng “thông minh”, vượt xa ý tưởng của những nhà sản xuất trước đó, không chỉ

Read More »