Gần đây nhiều người dùng đã xác nhận việc Windows tự động tải về bản nâng cấp lên Windows 10 vào máy tính sử dụng Windows 7, 8 của mình. Việc này khiến máy tính của bạn tốn khá nhiều bộ nhớ một cách vô ích trong khi bạn không hề có nhu cầu nâng cấp. Việc tải về tự động cũng khiến đường truyền mạng của bạn bị chậm lại. Để ngăn chặn việc Windows tự động tải về bản nâng cấp các bạn làm theo hướng dẫn trong bài viết này.