Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Siêu lập trình nhí với app inventor

Khoá học lập trình App sử dụng công cụ App Inventor, một môi trường phát triển tích hợp (IDE) ban đầu được cung cấp bởi Google và hiện được duy trì bởi Viện Công nghệ Massachusetts. App Inventor thuộc dạng ngôn ngữ lập trình kéo thả nên rất dễ học và sẽ chỉ hỗ trợ được các ứng dụng nhỏ và vừa.

Read More »