logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Thầy Nguyễn Nam Du

Full name: Nguyễn Nam Du Chuyên môn: Thạc sĩ CNTT chuyên ngành Đồ họa máy tính. Trưởng phòng Thiết kế tại 3D marcom Số năm

Read More »

Cô Lê Thùy Anh

Full name: Lê Thùy Anh Chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Số năm

Read More »