logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Flappy bird Hour Of Code

Mô phỏng game Flappy Bird

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em
Thực hiện: Ngô Đức Dũng – 10 tuổi
Học sinh Câu Lạc Bộ Hour Of Code
Hướng dẫn: Thầy Billy Nguyễn
Hướng dẫn chơi:

Read More »