logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Trò chơi Hill Climb Racing

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Sản phẩm học sinh: Trò chơi Hill Climb Racing.
Thực hiện: ICT Club.

Hướng dẫn thực hiện: Billy Nguyễn
Hướng dẫn chơi:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Lưu ý xe di chuyển theo quán tính, không được để xe lật trong quá trình di chuyển. Chúc các bạn chơi vui vẻ

Read More »

Sản phẩm học sinh: Castle Defense remix

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Created by: Quang Khai – ICT Club
Click on the Title to begin
Mouse to aim and Space to shoot arrows.
Move the mouse close to Gold Coins to pick them up.

Note this is a work in progress and is not currently a finished game.

Added preliminary code for spawning huge boss mobs every X mob 🙂

Read More »

Sản phẩm học sinh: Trò chơi Ninja parkour

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Product: Ninja Parkour
Created by: Quang Khai
G7 – The Olympia Schools – Trung Van Urban – Tu Liem – Ha Noi

Guide
Press Right+Left arrow to move
Press Up arrow to jump

Press R to restart

Click green flag to start

Try to beat it 😀

Winner get a prize

Read More »