logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Giao diện Kodu Game Lab rất đơn giản và dễ hiểu

Kodu Game Lab: Hướng dẫn download và cài đặt

Kodu giúp trẻ em tạo ra các nhân vật và bản đồ và tự lập trình cho các sự kiện. Kodu có thể không phức tạp và khó khăn để học, tuy nhiên phần mềm này rất vui nhộn và giúp trẻ sớm làm quen với lập trình.

Read More »

Microsoft Kodu Game Lab: Giúp trẻ em sáng tạo hơn …

Kodu có thể được sử dụng để giảng dạy sự sáng tạo, Giải quyết vấn đề, kể chuyện, cũng như lập trình. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Kodu để tạo một trò chơi, trẻ em cũng như người lớn không có kỹ năng thiết kế hoặc lập trình cần thiết.

Read More »