Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Hướng dẫn cài đặt Scratch Offline và đăng ký Online

Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạo một tài khoản Scratch Online trên website của nhà phát triển và cài đặt phiên bản Scratch Offline trên máy tính cá nhân để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập.

Read More »

Từ năm 2016, được phép lựa chọn nhà thầu online

Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng sẽ được thực hiện từ năm 2016.

Read More »

Các sáng lập viên đang rời khỏi Cốc Cốc?

Theo DealStreetAsia, trang tin chuyên về đầu tư ở Đông Nam Á, Cốc Cốc đã có những thay đổi lớn trong nội bộ công ty. Hai trong ba sáng lập viên của Cốc Cốc đã không còn tại vị và người còn lại nhiều khả năng cũng sẽ ra đi trong thời gian tới.

Read More »