logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Hướng dẫn cài đặt Scratch Offline và đăng ký Online

Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạo một tài khoản Scratch Online trên website của nhà phát triển và cài đặt phiên bản Scratch Offline trên máy tính cá nhân để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập.

Read More »